Pomyślnie dodano produkt do koszyka

Regulamin sklepu MAGIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM MAGIA-SKLEP.PL

Sklep internetowy Magia Biżuteria Ekskluzywna działający pod adresem http://www.magia-sklep.pl/, prowadzony jest przez:

Marcina Głębockiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki,
ul. Berberysowa 5/1
86-005 Białe Błota
tel. +48 791-050-160
email: magia.allegro[at]gmail.com
NIP 953-240-05-49
REGON 340549270

 Najważniejsze punkty regulaminu: 

 1. Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: magia.allegro[at]gmail.com
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych  oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 5. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 6. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz drogą elektroniczną poprzez Płatności.pl .
 7. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny
 8. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 1
Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie internetowej http://www.magia-sklep.pl/. W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient może składać zamówienia:
 • Za pośrednictwem strony internetowej http://www.magia-sklep.pl/ poprzez wypełnienie formularza,
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magia.allegro[at]gmail.com oraz
 1. W przypadku dokonania zamówienia drogą elektroniczną warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest utworzenie indywidualnego Konta Klienta w procesie rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W procesie rejestracji wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje:
 • Adres e-mail, który jednocześnie jest loginem do Konta,
 • Ustalone przez siebie hasło do Konta,
 • Imię i nazwisko,
 • Adres do doręczeń,
 • Numer telefonu.
 1. Rejestracja Konta Klienta jest możliwa jedynie po akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Zaznaczając w oknie rejestracji opcję „akceptuję Regulamin”, Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.
 2. Po skutecznym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego. Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sklepu Internetowego, który nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie hasła do Konta przez osoby trzecie.
 3. 7.      Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.
 4. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, wskazując rodzaj i ilość zamawianych produktów, sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz sposób płatności.
 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. W szczególnych wypadkach bądź na życzenie Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić drogą telefoniczną.
 6. Składając zamówienie Klient zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych produktów, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem adresu e-mail,  bądź listem poleconym Klient zobowiązany jest podać dane, o których mowa w ust. 4. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy drogą telefoniczną bądź elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.
 8. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie w momencie przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji poprzez nadanie numeru referencyjnego zamówienia.
 9. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 10. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT bądź paragon fiskalny. Faktura bądź paragon wystawione przez Sklep stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 11. W przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT, faktura może zostać przesłana tradycyjnie razem z przesyłanym towarem lub drogą elektroniczną. Jako odbiorca faktury wyrażasz zgodę na przesyłanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktura w formie elektronicznej, w formacie PDF, zawiera wszystkie wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług dane. Za potwierdzenie odbioru faktury korygującej będzie uznany komunikat wysłany przez system informatyczny odbiorcy faktury informujący o odbiorze wiadomości zawierającej fakturę lub fakturę korygującą lub wiadomość wysłana przez odbiorcę faktury pocztą elektroniczną zawierającą informację o odebraniu faktury.
 12. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 13. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 14. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego lub Firmy Kurierskiej. Koszty dostawy obciążają Klienta.
 15. Dowód zakupu każdorazowo dołączany jest do przesyłki.

§ 2
Ceny 

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie internetowej http://www.magia-sklep.pl/.
 2. Ceny na stronie Sklepu internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta. Inne elementy oferty, tj. zawartość zestawu, koszt i warunki dostawy są wiążące zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.magia-sklep.pl/, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 

§ 3
Zmiana zamówienia 

 1. Klient może dokonać zmiany zamówienia, aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta, kontaktując się ze Sklepem drogą elektroniczną na adres magia.allegro[at]gmail.com bądź drogą telefoniczną.
 2. Zmiany zamówienia mogą obejmować w szczególności zmiany w adresie dostawy, zmiana danych osobowych odbiorcy lub danych na fakturze.

 § 4
Formy płatności 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy:

 

F.H.U. M-A-G-I-A
Marcin Głębocki
ul. Berberysowa 5/1; 86-005 Białe Błota
Alior Bank
nr rachunku: 20 2490 0005 0000 4500 5023 1662

 • płatności przy odbiorze gotówką
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz rachunku bankowym do wpłat, Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 9.
 2. Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

§ 5 
Czas realizacji zamówienia

 1. Towar wysyłany jest w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku, bądź wybraniu przesyłki za pobraniem oraz po weryfikacji danych w złożonym zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, o którym mowa w § 1 ust. 9.
 3. W przypadku wyboru płatności za zamówiony towar przelewem bankowym, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność, tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego ceny zamówionych produktów.
 4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 5. Zakupiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze sprzedawcą, pod adresem:

F.H.U. M-A-G-I-A Marcin Głębocki
ul. Berberysowa 5/1
86-005 Białe Błota

 1. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w umówionym terminie, ponowna wysyłka zamówienia może nastąpić po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kwoty dodatkowych kosztów przesyłki, o czym Sklep poinformuje Klienta po bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.
 2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy. Klient ma wówczas prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Koszt wymiany towaru na zamówiony przez Klienta ponosi Sklep Internetowy.
 3.  

 § 6
Zwrot towaru 

 1. Klient może zwrócić zakupiony produkt w terminie do 14 dni od daty dostarczenia mu zamówionego towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę uiszczoną tytułem ceny niezwłocznie od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 3. Zwrot towaru następuje w terminie do 14 dni od daty dostarczenia.

§ 7
Reklamacje

 1. Wady fizyczne otrzymanych produktów Klient powinien zgłosić do Sklepu Internetowego.
 2. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odesłanego towaru Klient załącza dowód zakupu towaru oraz notatkę wskazującą przyczyny reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpływu. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na taki sam bez wad i usterek.
 4. W przypadku niemożliwości naprawy lub wymiany produktu na nowy, zgodny z pierwotnym zamówieniem Klienta, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia od odstąpieniu.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu, Sklep Internetowy, na wyraźne żądanie Klienta, może zaproponować Klientowi inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary w zamian za towar niezgodny z umową.

 

§ 8
Ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienie, przy rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu będą udostępniane spółce PayU S.A. w celu realizacji płatności oraz Firmom kurierskim w celu dostarczenia przesyłki.
 4. Zgodnie z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

 § 9
Postanowienia końcowe

 

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Berberysowa 5/1, 86-005 Białe Błota.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep Internetowy oraz Klienta umowy kupna – sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 4. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem Internetowym a Klientem będą rozstrzygane polubownie.