Pomyślnie dodano produkt do koszyka

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy "F.H.U. M-A-G-I-A",
prowadzony pod http://www.bizuteria-magia.pl/ (dalej zwaną Witryną) przez Marcina Głębockiego
osobę fizyczną z siedzibą w ul. Berberysowa 5/1, 86-005 Białe Błota, (dalej zwanego Sklepem
Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i
dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w
rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem
[…].

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na
Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu
obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz
podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub
trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe
pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i
służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia
korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików
cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki
internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub
skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki
internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać
tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji
takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został
zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również
informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i
wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.
Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny
oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:

1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie
dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych
danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego
konta lub z adresu: magia.allegro@gmail.com , numeru telefonu 791 050 160 .

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail
będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów "F.H.U. M-A-G-I-A". Zgoda
może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
podmiotów realizujących dostawy, czyli firmy kurierskie lub Poczta Polska. W takich przypadkach
ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić
je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów,
połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności. Wszystkie połączenia
związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej
opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają
Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i
hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy
nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na
Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy
się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach
Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:
magia.allegro@gmail.com .

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat
danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo
do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: magia.allegro@gmail.com
 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep
internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy
zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w
ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane
pod adresem: magia.allegro@gmail.com

„Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania,
uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym
celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres
magia.allegro@gmail.com lub listem poleconym na adres: ul. Berberysowa 5/1, 86-005 Białe
Błota”